Hva skal til for at Store Lungeårdsvannet blir dekket av et 30 cm tykt islag?

Del